KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Role výzkumné sestry v klinických hodnoceních

The role of the research nurse in clinical trials

Petra Búřilová a, b *, Andrea Pokorná a, b
a Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, katedra ošetřovatelství, Brno, Česká republika b Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, Česká republika

Korespondenční autor: Petra Búřilová (krejcka.peta@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 6. 3. 2017
Accepted: 25. 5. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: