KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Problematika procedurálnej bolesti u detí z pohľadu sestier

Nurses’ perspective on procedural pain in children

Anna Ovšonková a *, Karina Hudecová b, Michaela Miertová a, Juraj Čáp a
a Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, Bratislava, Slovenská republika b Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Brno, Česká republika

Korespondenční autor: Anna Ovšonková (ovsonkova@jfmed.uniba.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 19. 12. 2016
Accepted: 27. 6. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: