KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Stravovací zvyklosti adolescentů a edukace sestrou v rámci primární prevence

Eating habits of adolescents and education by nurses on primary prevention

David Kimmer a *, Sylva Bártlová b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví, České Budějovice, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: David Kimmer (kimmed00@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 12. 4. 2017
Accepted: 20. 7. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: