KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Využití výukových metod v komunikační přípravě sester na vysokých školách

The use of teaching methods in communication training of nurses at universities

Šárka Tomová a, Andrea Botíková b *
a Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství, Praha, Česká republika b Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva, Trnava, Slovenská republika

Korespondenční autor: Andrea Botíková (andrea.botikova@truni.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 15. 5. 2017
Accepted: 31. 7. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: