KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vybrané aspekty zdravotní gramotnosti u klientů ohrožených chudobou

Selected aspects of health literacy in clients endangered by poverty

Adéla Mojžíšová *, Dagmar Dvořáčková, Alena Kajanová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Adéla Mojžíšová (mojzis@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 13. 4. 2017
Accepted: 27. 6. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: