KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Školský nutričný program o ovocí a jeho vplyv na vedomosti, preferenciu a príjem ovocia u 8–10-ročných slovenských detí

School nutrition program about fruits and its impact on knowledge, fruit preference and fruit intake in 8–10 year old Slovak children

Slávka Mrosková *, Alena Schlosserová, Martina Reľovská, Ľubomíra Lizáková
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešov, Slovenská republika

Korespondenční autor: Slávka Mrosková (slavka.mroskova@unipo.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 20. 3. 2017
Accepted: 12. 6. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: