KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Stigmatizace lidí žijících s HIV/AIDS v České republice – z jejich vlastní perspektivy

The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic – from their own perspective

Monika Bjelončíková *, Alice Gojová
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Ostrava, Česká republika

Korespondenční autor: Monika Bjelončíková (monika.bjeloncikova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 1. 2. 2017
Accepted: 27. 6. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: