KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Labour market opportunities of women with young children after childbirth

Anita R. Fedor, Andrea Toldi *
University of Debrecen, Faculty of Health, Nyíregyháza, Hungary

Korespondenční autor: Andrea Toldi (toldine.andrea@foh.unideb.hu)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 27. 3. 2017
Accepted: 12. 7. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Literatura: