KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Podpora rodičů při perinatálním úmrtí

Supporting parents in the case of foetus perinatal death

Pavla Kasparková, Radka Bužgová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Radka Bužgová (radka.buzgova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 8. 10. 2010
Accepted: 6. 12. 2010
Published online: 22. 12. 2010

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: