KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Napětí mezi přisuzovaným významem a možnostmi realizace pracovní role všeobecné sestry

Tension between the attributed importance and the realization possibilities of nurse’s labour role

Simona Krupková, Zuzana Havrdová
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Praha

Korespondenční autor: Zuzana Havrdová (havrdova@charita-vzdelavani.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 4. 6. 2013
Accepted: 22. 9. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: