KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

K problematice vykonávání běžných denních činností u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin

The issue of the performance of activities of daily living in patients with peripheral arterial disease

Valérie Tóthová1, Helena Hradová2, František Dolák1, Věra Olišarová1, Lukáš Martinek1, Jiří Kaas1
1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence 2Nemocnice České Budějovice, a. s., Urologické oddělení

Korespondenční autor: Valérie Tóthová (tothova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 29. 10. 2013
Accepted: 18. 11. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: