KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Validizační studie ošetřovatelské diagnózy „Strach u hospitalizovaných dětí“

Validation study of nursing diagnosis “Fear in hospitalized children”

Lenka Mazalová, Zdeňka Mikšová, Jana Kameníčková
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství

Korespondenční autor: Lenka Mazalová (lenka.mazalova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 23. 5. 2013
Accepted: 15. 8. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: