KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Validácia definujúcich charakteristík chronickej zmätenosti

Validity of defining characteristics of chronic confusion

Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová, Andrea Solgajová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra ošetrovateľstva

Korespondenční autor: Gabriela Vörösová (gvorosova@ukf.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 13. 5. 2013
Accepted: 24. 9. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: