KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Model klinické rozvahy v ošetřovatelském procesu (předvýzkum)

Model of clinical balance in nursing process (pre-research)

Jana Marečková1, Soňa Bocková2, Petra Stefanová1, Lenka Mazalová1, Radka Matějková1, Jana Zapletalová1
1Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Centrum VaV, Olomouc 2Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ostrava-Zábřeh

Korespondenční autor: Jana Marečková (jana.mareckova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 27. 5. 2013
Accepted: 23. 10. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: