KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Koncepce deseti sociálních determinant zdraví

Conception of ten social determinants of health

Iva Brabcová1, Jitka Vacková2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 1katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2katedra sociální práce

Korespondenční autor: Iva Brabcová (brabcova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 19. 9. 2012
Accepted: 17. 6. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: