KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Determinanty jednotlivých typů komunikace pracovníků v pobytových zařízeních pro seniory

Determinants of particular types of staff communication in residential facilities for seniors

Ingrid Štegmannová, Zuzana Havrdová, Jiří Šafr
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích, Praha

Korespondenční autor: Ingrid Štegmannová (ingrid.stegmannova@fhs.cuni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 18. 12. 2012
Accepted: 5. 6. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: