KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Rodina v procesech transformace společnosti

Family in processes of transformation of society

Blahoslav Kraus
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra sociální patologie a sociologie

Korespondenční autor: Blahoslav Kraus (blahoslav.kraus@uhk.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 22. 5. 2013
Accepted: 5. 9. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: