KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Ľudské práva vo vybraných zákonoch vzťahujúcich sa k sociálnej práci

Human rights in selected laws related to social work

Jana Gabrielová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce

Korespondenční autor: Jana Gabrielová (jgabrielova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 16. 9. 2013
Accepted: 9. 10. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: