KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Otázka příspěvku religiozi y/spirituality ke kvalitě života českých seniorů

Question of benefit of religiosity/spirituality to quality of life of Czech seniors

Lucie Vidovićová1, Věra Suchomelová2
1Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Ústav populačních studií 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, katedra pedagogiky

Korespondenční autor: Lucie Vidovićová (lucie.vidovic@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 4. 1. 2013
Accepted: 16. 7. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: