KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Telesná aktivita u školskej mládeže v oblasti stredného Slovenska

Physical activity in school-aged children in the area of Central Slovakia

Mária Kožuchová, Martina Bašková
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav nelekárskych študijných programov

Korespondenční autor: Mária Kožuchová (majka.kozuchova@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 25. 1. 2013
Accepted: 16. 6. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: