KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Tribulus terrestris – diskutované fytofarmakum

Tribulus terrestris – discussed phytopharmacon

Zdeňka Navrátilová1, Jiří Patočka2
1Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Korespondenční autor: Zdeňka Navrátilová (navratil@natur.cuni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 10. 3. 2013
Accepted: 20. 7. 2013
Published online: 20. 12. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: