KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Zpráva z Mezinárodního pediatrického kongresu v Melbourne

Lubomír Kukla
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta

Korespondenční autor: Lubomír Kukla (lubomir.kukla@tiscali.cz)

Tisková verze:
Full version

Published online: 20. 12. 2013