KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Pravidelná pohybová aktivita českých a slovenských seniorů – pilotní studie

Regular physical activity amongst Czech and Slovak older adults – A pilot study

Helena Kisvetrová, Paulína Valášková
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství

Korespondenční autor: Helena Kisvetrová (helena.kisvetrova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 9. 6. 2014
Accepted: 13. 10. 2014
Published online: 15. 12. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: