KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Držanie diét a sebahodnotenie postavy u školskej mládeže v oblasti stredného Slovenska

Dieting and self-evaluation of figure in school-aged youth in the area of Central Slovakia

Mária Kožuchová a, Martina Bašková b
a Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS-SRDCE s. r. o.), Jaklovce, Slovenská republika b Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav pôrodnej asistencie, Slovenská republika

Korespondenční autor: Mária Kožuchová (majka.kozuchova@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 29. 7. 2014
Accepted: 13. 10. 2014
Published online: 15. 12. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: