KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Pracovní prostředí a jeho vliv na zdravotní stav imigrantů

Working environment and its impact on the health of immigrants

Iva Brabcová a, Jitka Vacková b, Olga Dvořáčková c
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce c Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra laboratorních metod a informačních systémů

Korespondenční autor: Ing. Iva Brabcová, Ph.D. (brabcova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 27. 1. 2014
Accepted: 24. 9. 2014
Published online: 15. 12. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: