KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Změna kvality života pacientů během prvního roku po transplantaci ledviny vlivem pohybové a nutriční intervence

The changes in quality of life during the first year after the renal transplantation: The influence of physical activity and nutrition

Barbora Strejcová a, Andrea Mahrová a, Klára Švagrová a, Milena Štollová b, Vladimír Teplan b
a Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, laboratoř sportovní motoriky, Praha b Institut klinické a experimentální medicíny, klinika nefrologie Transplantcentra IKEM, Praha

Korespondenční autor: Barbora Strejcová (bara.strejcova@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 12. 5. 2014
Accepted: 1. 9. 2014
Published online: 15. 12. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: