KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Specifika řízení rizik ve vybraných zdravotnických zařízeních

Specifics of risk management in select medical facility

Radka Prokešová a, b, Iva Brabcová c, Sylva Bártlová c, Valérie Tóthová c
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, katedra regionálního managementu c Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Radka Prokešová (rprokes@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 19. 5. 2014
Accepted: 14. 10. 2014
Published online: 15. 12. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: