KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Pojetí vztahu člověka k člověku v ošetřovatelství

Conception of the human-to-human relationship in nursing

Věra Stasková, Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Věra Stasková (staskova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 13. 3. 2015
Accepted: 21. 9. 2015
Published online: 20. 11. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: