KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Komparace znalostí všeobecných sester o ošetřovatelské péči u centrálních žilních katétrů

A comparison of nurses’ knowledge of nursing care for central vascular catheters

Petra Podrazilová a, Andrea Hudáčková b
a Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, Liberec, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Petra Podrazilová (petra.podrazilova@tul.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 21. 1. 2015
Accepted: 9. 10. 2015
Published online: 20. 11. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: