KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Úloha dětské sestry v návštěvní službě u novorozenců a kojenců v minulosti – literární přehled

The role of paediatric nurse in home visiting of newborns and infants in the past – literary survey

Andrea Schönbauerová, Mária Boledovičová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Mária Boledovičová (mboledovicova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 2. 12. 2014
Accepted: 21. 9. 2015
Published online: 20. 11. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: