KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Imigranti z Mongolska – jejich zdraví a zkušenosti se zdravotní péčí v České republice

Immigrants from Mongolia – their health and experience with healthcare in the Czech Republic

Lucie Rolantová a, Jitka Vacková b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, České Budějovice, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Lucie Rolantová (rolantova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 24. 2. 2015
Accepted: 12. 10. 2015
Published online: 20. 11. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: