KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Will the prolongation of the retirement age be managed?

Gabriela Lubelcová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Sociology, Bratislava, Slovak Republic

Korespondenční autor: Gabriela Lubelcová (gabriela.lubelcova@uniba.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 7. 11. 2016
Accepted: 18. 11. 2016
Published online: 30. 11. 2016