KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Koncept zdravotní gramotnosti v současném ošetřovatelství

The concept of health literacy in contemporary nursing

Jiří Kaas *, Věra Stasková, Radka Šulistová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Jiří Kaas (kaasji00@zsf.jcu.cz;)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 20. 6. 2016
Accepted: 7. 10. 2016
Published online: 30. 11. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: