KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

The “Choking Game” in the Czech Republic: An invisible phenomenon?

Petra Mandysová a*, Matyáš Boháč b
a University of Pardubice, Faculty of Health Studies, Pardubice, Czech Republic b University of Defence, Faculty of Military Health Sciences, Department of Military Medical Service Organisation and Management, Hradec Králové, Czech Republic

Korespondenční autor: Petra Mandysová (Petra.Mandysova@upce.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 27. 7. 2016
Accepted: 26. 9. 2016
Published online: 30. 11. 2016

Summary

Key words:

Literatura: