KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Kvalita života pacientů léčených peritoneální dialýzou – průřezová studie v České republice

Quality of life of patients on peritoneal dialysis treatment – Cross sectional study in the Czech Republic

Andrea Mahrová a *, Lukáš Svoboda b, Eliška Křížová a, Jitka Prajsová c, Eva Dragomirecká d
a Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Laboratoř sportovní motoriky, Praha, Česká republika b Nemocnice Na Homolce, Dialyzační centrum B. Braun – Avitum, Praha, Česká republika c Národní ústav duševního zdraví, VP Strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch, Praha, Česká republika d Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra sociální práce, Praha, Česká republika

Korespondenční autor: Andrea Mahrová (mahrova@centrum.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 10. 2. 2016
Accepted: 12. 10. 2016
Published online: 30. 11. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: