KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

The impact of body mass index on craniofacial parameters

Anna Nádaždyová a, Eva Štefánková b, Martin Samohýl c*
a Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Department of Stomatology and Maxilofacial Surgery, Bratislava, Slovak Republic b Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Department of Paediatric Surgery, Children Teaching Hospital, Bratislava, Slovak Republic c Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Institute of Hygiene, Bratislava, Slovak Republic

Korespondenční autor: Martin Samohýl (martin.samohyl@fmed.uniba.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 15. 7. 2016
Accepted: 7. 10. 2016
Published online: 30. 11. 2016

Summary

Key words:

Literatura: