KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Editorial

Migrace jako výzva pro Evropu

Jitka Vacková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Jitka Vacková (vackova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 18. 9. 2017
Accepted: 10. 10. 2017
Published online: 21. 11. 2017