KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Problematika genitální mutilace z pohledu porodních asistentek v péči o imigrantky

The issue of genital mutilation in the care of immigrants from the perspective of midwives

Lucie Brázdová, Drahomíra Filausová *, Romana Belešová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Drahomíra Filausová (filausov@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 17. 8. 2017
Accepted: 26. 9. 2017
Published online: 21. 11. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: