KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Stav integrácie imigrantov na Slovensku

Situation of the integration of immigrants in Slovakia

Jana Plavnická*, Dušan Šlosár
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce, Košice, Slovenská republika

Korespondenční autor: Jana Plavnická (j.plavnicka@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 28. 8. 2017
Accepted: 29. 9. 2017
Published online: 21. 11. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: