KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Ekonomické dopady současné migrační krize v Evropě na Českou republiku

The economic consequences of the contemporary European migration crisis on the Czech Republic

Marie Klímová*, Lenka Rosková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Marie Klímová (mklimova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 30. 8. 2017
Accepted: 26. 9. 2017
Published online: 21. 11. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: