KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Pracovní podmínky u vybraných skupin imigrantů žijících v České republice

Working conditions in selected groups of immigrants living in the Czech Republic

Iva Brabcová a*, Jitka Vacková b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Iva Brabcová (brabcova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 12. 7. 2017
Accepted: 21. 9. 2017
Published online: 21. 11. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: