KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Humanitární krize a občanská válka v Sýrii: dopady a vliv na migrační krizi v Evropě

The humanitarian crisis and civil war in Syria: Its impact and influence on the migration crisis in Europe

Martin Staněk
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Kladno, Česká republika

Korespondenční autor: Martin Staněk (martin.stanek.1@fbmi.cvut.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 30. 6. 2017
Accepted: 26. 9. 2017
Published online: 21. 11. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: