KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Duševní poruchy cizinců v České republice

Mental disorders of foreigners in the Czech Republic

Lubica Juríčková a, Kateřina Ivanová a*, Blanka Nechanská b
a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Olomouc, Česká republika b Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, odbor správy dat, Praha, Česká republika

Korespondenční autor: Kateřina Ivanová (katerina.ivanova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 1. 9. 2017
Accepted: 29. 9. 2017
Published online: 21. 11. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: