KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Short communication

Přínos německé společnosti Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk k řešení problematiky imigrace / The contribution of the German organization “Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk” in addressing immigration issues

Jaroslav Hála
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Jaroslav Hála (jhala@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 26. 6. 2017
Accepted: 29. 9. 2017
Published online: 21. 11. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: