EISSN 1804–7858; ISSN 1801–0261

Založen: 2005

Ukončeno vydávání: 2014

Časopis byl určen všem zařízením, která se zabývají prevencí úrazů, krizovým centrům, sociálním zařízením pro děti, dospělé i seniory, sportovním klubům, Policii ČR, pojišťovnám, školám, neziskovým organizacím apod. Časopis byl v roce 2008 zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis byl excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ). Časopis vycházel dvakrát ročně.


Z posledního čísla doporučujeme
VYDAVATEL:
Tiskárna Jihočeský Inzert Expres, s.r.o.

ADRESA REDAKCE:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Prevence úrazů, otrava a násilí – redakce
J. Boreckého 27
370 11 České Budějovice

Tel.: +420 389 037 770
mobil: +420 602 481 437
e-mail: prevence.urazu@zsf.jcu.cz