RODIČE A PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

PARENTS AND PREVENTION OF INJURIES IN CHILDREN

Magdalena Čapková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Magdalena Čapková (ma.ca@email.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 6. 2006

Summary

In 2005, the Centre of Prevention of Injuries was established in the South-Bohemian Region, at the Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia in České Budějovice. In 2005, monitoring was being performed in the South-Bohemian Region concerning the level of information of parents about the prevention of injuries in children. The results will be employed for drafting preventive programmes for parents of children of 0 to 3 years of age.

Keywords: parents – children – toddlers – injury – risk – prevention

Souhrn

V roce 2005 vzniklo Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2005 byl v Jihočeském kraji realizován monitoring týkající se informovanosti rodičů o prevenci dětských úrazů. Výsledky budou využity k vytvoření preventivních programů pro rodiče dětí ve věku 0–3 roky.

Klíčová slova: rodiče – děti – batole – úraz – riziko – prevence

Literatura

1. Ambrožová, Z.: Bezpečnost cyklistické dopravy. Doprava, 43/6, 2001. s. 32–36 ISSN 0012–5520

2. Benešová, V.: Bezpečný domov pro děti. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum úrazové prevence UK 2. LF Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4

3. Čapková, M., Velemínský, M.: Utonutí a zranění související s vodou. Zdravotně sociální problematika, Triton, Praha, 2005. ISBN 80–7254–715–1

4. Hořín, J.“ Nehody dětí v provozu na pozemních komunikacích v České republice. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum úrazové prevence UK 2. LF Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4

5. Rakovcová, H.: Otravy dětí. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum úrazové prevence UK 2. LF Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4

6. Schneeberger, D.: Máš-li se rád, tak jezdi na kole s přilbou. Alergie, Astma, Bronchitida, 7/2, 2001. s. 28 – 29 ISSN 1212–3544

7. Škodáček, I.: Dětské úrazy z vývojově-psychologického hlediska. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum úrazové prevence UK 2. LF Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4

8. Widome, M.D. Injury prevention and control for children and youth. American Academy of Pediatrics. 1997.