INTOXIKACE TISEM (TAXUS BACCATA)

Josef Švejda, Jan Jahoda (volně upravil Miloš Velemínský)
Anesteziologicko-resuscitační klinika FNsP Ostrava – Poruba

Korespondenční autor: Miloš Velemínský (veleminsky@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 6. 2006

Literatura

1. Wehner F, Gawatz O. Suizídale Eibenintoxika­tionem – voň Caesar bis heute – oder Suizidanleitung im Internet. Arch Kriminál 2003;211(1–2):19–26.

2. Kubiš, M., Kosatík, A., Srp, L., Švejda, J., Marik, M.: Smrtelná otrava jehličím tisu. Prakt Lék 1980;60(20):720–723.

3. Willaert, W., Claessens, P., Vankelecom, B., et al. Intoxication with Taxus baccata: cardiac arrhythmias following yew leaves ingestion. PACE2002; 25(Pt l):511–512.

4. Smit, MR Taxus baccata poisoning in lambs and meat inspection. Tijdschr Diergeneeskd 1992;117(23):697–699.

5. Tekol, Y., Kameyama, M. Elektrophysio­logische Untersuchungen uber den Wirkungsmechanismus děs Eibentoxins Taxin auf das Herz Arzneimittelfor­schung 1987;37(4):428–431.

6. Fejfár, Z., Přerovský, L.: Klinická fyziologie krevního oběhu. 3. vyd. Praha: Galén, 2002:361.

7. Švejda, J., Marek, J., Blaha, V., Černín, R.: Nepublikované pozorování.

8. Švejda, J., Jahoda, J.: Intoxikace tisem, Kapitoly z kardiologie, sv.7, č. 4, 2005, s. 151–153

9. Feldman, R., Chrobak, J., Liberek, Z., Stajewski, J.: Four cases of poisoning with the extract of yew (Taxus baccata) needles. Pól Arch Med Wewn 1988;79(1):26–29.

10. Klener, P. et al.: Vnitřní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén 2001: 949.