KAZUISTIKA - MŮŽE ZA TO NEDOSPĚLÁ DÍVKA NEBO RODIČE A PARTNER?


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Miloš Velemínský (veleminsky@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 6. 2006