PROBLEMATIKA TECHNOPARTY V ČESKÉ REPUBLICE

PROBLEMS OF TECHNO PARTIES IN THE CZECH REPUBLIC

Kučera Milan, jr., Kučera Milan, sr.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky

Korespondenční autor: Kučera Milan, sr. (mkucera.sr@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 18. 12. 2006

Summary

The target of the present article is a study of the socially topical problem of techno festivals. Its text is aimed at the analysis of the origination, development and current situation of the techno movement in the Czech Republic. The work considers the history of big techno parties, which were still held in our country, delimitation of collisions associated with them, as well as social and legal consideration of this situation. With respect to capacity possibilities of the journal, the scope is also aimed at a partial study of the role of particular components of the social system in solving these conflict situations. The conclusion also presents a prognosis of a possible development of techno festivals in the spirit of saving their social acceptability with maintaining their originality and autonomy.

Keywords: techno parties – techno festival – techno movement

Souhrn

Cílem tohoto článku je studie společensky aktuální problematiky technivalů. Jeho obsahem je analýza vzniku, vývoje a současného stavu technohnutí v České republice. Práce se zaměřuje na historii velkých technoparty, které v zemi doposud proběhly, vymezení kolizí, které přinesly, jakož i na sociální a právní posouzení takového stavu. Obsah je s ohledem na kapacitní možnosti časopisu zaměřen i na dílčí studii úlohy složek společenského systému při řešení těchto konfliktních situací. Závěr je prognózou možného vývoje festivalů technoparty v duchu zachování jejich společenské akceptace při uchování jejich svébytnosti a autonomie.

Klíčová slova: technoparty – technival – technohnutí

Literatura

1. CzechTek – Wikipedie, otevřená encyklopedie. [online]. [cit.2006–08–12] Dostupné z http://wikipedia.org/wiki/CzechTek.

2. Czech Tek 2005 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky. In: Britské listy [online]. 2006–02–21 [cit.2006–08–09]. Dostupné z http://www.blisty.cz. ISSN 1213–1792.

3. CzechTek 2006 to be Held Within the Hradiště Military Region. Sekce: Ministerstvo obrany EN, [online]. 2006–06–15 [cit.2006–08–07]. Dostupné z http://www.army.cz.

4. CzechTek 2006 ve vojenském újezdu. Sekce: Dokumenty a publikace, [online]. 2006–07–13 [cit.2006–08-O7]. Dostupné z http://www.army.cz.

5. Czechtek On-line. [online]. 2006–07–30 [cit.2006–08–09] Dostupné z http://www.poslouchej.net/…htek-on-line.

6. Festival Love Planet 2006. [online]. 2006–07–13 [cit.2006–08–10] Dostupné z http://www.Super.cz.

7. Freemusic.cz – (nejen) letní festivaly. [online]. [cit.2006–08–10] Dostupné z http://www.freemusic.cz/festivaly.php.

8. Hanták, P.: K případné trestné činnosti policie netečná nebude. [online]. 2006–07–28 [cit.2006–08–09] Dostupné z /…pp://mvcr.cz.

9. Kopecká, P.: Schůzka zástupců Policie ČR a starostů obcí v souvislosti s konáním letošního CzechTeku. [online]. 2006–07–19 [cit.2006–08–09] Dostupné z http://www.mvcr.cz.

10. Kosinová, B.: Činnost Národní protidrogové centrály během technoparty CzechTek v západních Čechách. [online]. 2004–08–04 [cit.2006–08–09] Dostupné z http://www.mvcr.cz.

11. Kovářová, R.: Technoparty a stav v zahraničí [online]. c2005 [cit.2006–08–06]. Dostupné z http://www.mvcr.cz/…jka.html-16k.

12. Metodická pomůcka k postupu starosty obce v případě konání akce typu technoparty na území obce. [online]. [cit.2006–08–11] Dostupné z http://www.mvcr.cz/odk.

13. Motejl, O.: Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv v šetření vedeném z vlastní iniciativy ve věci postupu Policie ČR proti účastníkům CzechTeku 2005. Armáda, policie a vězeňství, [online]. 2006–01–30 [cit.2006–08–07]. Dostupné z http://www.ochrance.cz.

14. Open Air Festival Love Planet. [online]. 2006–05–29 [cit. 2006–08–10] Dostupné z http://www.loveplanet.cz.

15. Organizátor: CzechTek se letos konal naposledy. [online]. 2006–08–07 [cit.2006–08–09] Dostupné z http://www.iDNES.cz.

16. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technoparty. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha, únor 2006, aktualizováno duben 2006.

17. Sarkozy, N.: Všem prefekturám ve Francii: K otázce rave parties. Dopis francouzského ministra vnitra k problematice freeparties z 26. 9. 2003. In: Britské listy [online]. 2005–08–10 [cit.2006–08–06]. Dostupné z http://www.blisty.cz/…rt24499.html. ISSN 1213–1792.

18. Soukup, J., Kout, K.: Cílem společných hlídek je především prevence. [online]. [cit.2006–08–09] Dostupné z http://www.mvcr.cz/…/article.php?….

19. Teknival Hostomice 1994 – Wikipedie, otevřená encyklopedie. [online]. [cit.2006–08–12] Dostupné z http://cs.wikipedia.org/…stomice_1994.

20. Vaníková, R.: Czechtek a paragrafy – jak to bylo doopravdy. [online]. 2005–08–05 [cit.2006–08–09] Dostupné z http://www.mvcr.cz/…raf.html-18k.

21. Vzorová obecně závazná vyhláška. [online]. [cit.2006–08–11] Dostupné z http://www.mvcr.cz/odk.

22. Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty Czechtek 2005. [online]. [cit.2006–05–17] Dostupné z http://ppportal.pcr.cz/…PARTY/Zprava _CZECHTEK2005.htm.