OTRAVA METHANOLEM

METHANOL INTOXICATION

Miroslav Široký
SPŠ a VOŠ Písek

Korespondenční autor: Miroslav Široký (siroky@sps-pi.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 18. 12. 2006

Summary

The use of methanol is a less common form of intoxication, which can lead to serious metabolic problems, blindness, permanent neurological damage and death. While methanol in itself can be harmless, it is transformed into a highly toxic formic acid by the organism after ingestion. The methanol toxicity corresponds linearly to the degree of metabolic acidosis. The increase of concentration of formic acid is primarily related to the growth of the risk for eye and nerve damage. For protection against permanent damage, acidosis can be corrected by antidote cure or, in case of more serious intoxications, by haemodialysis. With regard to the availability of antidote cure, it is important to recognize the methanol intoxication in time. Most cases of intoxication are caused by ingestion. There are also records of intoxication by inhalation or absorption through skin on the workplace. The lethal oral dosis for human is 30 to 200 ml.

Keywords: methanol – intoxication – risk – prophylaxis – cure

Souhrn

Požití methanolu je méně běžná forma otravy, která může vést k vážným metabolickým potížím, slepotě, trvalému neurologickému poškození a k smrti. Zatímco methanol samotný může být neškodný, po požití je organismem transformován do vysoce toxické kyseliny mravenčí. Toxicita methanolu lineárně odpovídá stupni metabolické acidózy. Nárůst koncentrace kyseliny mravenčí je primárně spojen s nárůstem rizika pro oční a neurologické poškození. Na ochranu před trvalým poškozením je možné acidózu korigovat antidotní léčbou nebo při vážnějších otravách hemodialýzou. Vzhledem k dostupnosti antidotní léčby je důležité včasné rozpoznání otravy methanolem. Nejvíce případů otravy je požitím. Jsou také záznamy o otravě vdechnutím či absorpcí pokožkou na pracovišti. Smrtelná orální dávka pro člověka je 30 až 200 ml.

Klíčová slova: methanol – metanol – otrava – riziko – profylaxe – léčba

Literatura

1. Anonym: Methanol toxicity. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Am. Farm. Physician. 47: 163–171, 1993.

2. Davis, L. E., Hudson, D., Benson, B. E., Jones Easom, L. A., Coleman, J. K.: Methanol poisoning exposures in the United States: 1993–1998. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 40: 499–505, 2002)

3. Essama Bia, J.-J., Guérit, J.-M., Haufroid, V., Hantson, P.: Fomepizole therapy for reversal of visual impairment after methanol poisoning: a case documented by visual evoked potentials investigation. J. Am. Ophtalmol. 134: 914–916, 2002.

4. Hovda, K. E., Urdal, P., Jacobsen, D.: Increased serum formate in the diagnosis of methanol poisoning. J. Anal. Toxicol. 29: 586–588, 2005.

5. Hunderi, O. H., Hovda, K. E., Lie, B., Listerud, S., Hartmann, A., Jacobse, D.: Methanol poisoning in Norway 2002 [Article in Norwegian]. Tidsskr. Nor. Laegeforen. 124: 3199–3202, 2004.

6. Kruse, J. A.: Methanol poisoning. Intensive Care Med. 18: 391–397, 1992.

7. Lanigan, S.: Final report on the safety assessment of methyl alcohol. Int. J. Toxicol. 20, Suppl 1: 57–85, 2001.

8. Liu, J. J., Daya, M. R., Carrasquillo, O., Kales, S. N.: Prognostic factors in patients with methanol poisoning. Toxicol. Clin. Toxicol. 36: 175–181, 1998.

9. Markizova, N. F., Grebenyuk A. N., Bašarin, V. A., Bonitenko E. Ju.: Spirty: Toksikologia dlja vračej. Voenno-Medicinskaja Akademie, Sankt-Peterburg, 2004. 112 s.

10. Rakus, A., Kroczak, M., Ruszkowski, P.: Methanol poisoning – case report. Przegl. Lek. 62: 514–516, 2005.

11. Roldan, J., Frauca, C., Duenas, A.: Alcohol intoxication [Article in Spanish] An. Sist. Sanit. Navar. 26, Suppl 1: 129–139, 2003.

12. Tephly, T. R.: The toxicity of methanol. Life Sci. 48: 1031–1041, 1991.

13. Thefenne, H., Turc, J., Carmoi, T., Gardet, V., Renard, C.: Acute methanol poisoning: about one case. [Article in French] Ann. Biol. Clin. (Paris). 63: 556–560, 2005.

14. Verhelst, D., Moulin, P., Haufroid, V., Wittebole, X., Jadoul, M., Hantson, P.: Acute renal injury following methanol poisoning: analysis of a case series. Int. J. Toxicol. 23: 267–273, 2004.

15. Yang, C. S., Tsai, W.J., Lirng, J.F.: Ocular manifestations and MRI findings in a case of methanol poisoning. Eye 19: 806–809, 2005.